Voor wie wij werken

Wereldwijd is er een toename van resistentie van bacteriën tegen steeds meer verschillende antibiotica. De circulatie van deze zogenaamde bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) is alarmerend. Er ontstaan risico's op ziekte en sterfte doordat infecties met deze bacteriën niet meer te behandelen zijn. Resistentie-problematiek, in het bijzonder die van de multiresistente Gram-negatieve bacteriën, wordt nu beschouwd als de grootste bedreiging voor de veiligheid van de zorg. Deze bedreiging geldt niet voor ziekenhuizen maar voor alle zorginstellingen of behandelcentra's. Er wordt namelijk steeds meer complexere zorg verleend aan een kwetsbare populatie, zoals ouderen, buiten de muren van het ziekenhuis.

Infectiepreventie en een goede naleving hiervan beperkt de gezondheidsrisico's voor patiënten/cliënten.

Icosa kan u hierbij ondersteunen:

Ziekenhuis/privé kliniek

 • Audit
 • Outbreak-management
 • Infectiepreventie advies
 • Bouwadvisering
 • Scholing
 • Beleidsontwikkeling
 • Begeleiding student

Bekijk onze diensten »

Verpleeg- en verzorgingshuis

 • Audit
 • Outbreak-management
 • Infectiepreventie advies
 • Bouwadvisering
 • Scholing
 • Beleidsontwikkeling
 • Begeleiding student

Bekijk onze diensten »

Huisarts

 • Audit
 • Infectiepreventie advies
 • Scholing

Bekijk onze diensten »

Thuiszorg

 • Audit
 • Infectiepreventie advies
 • Scholing

Bekijk onze diensten »

Tandartspraktijk

 • Audit
 • Infectiepreventie advies
 • Scholing

Bekijk onze diensten »