Zorginstellingen willen een veilige omgeving zijn voor patiënten en cliënten, hiervoor is het van belang om de juiste maatregelen te treffen om ongewenste en onbedoelde overdracht van micro-organismen te voorkomen.  Een goed infectiepreventie beleid is dan onmisbaar. Daarnaast is er een toename van resistente micro-organismen, de circulatie van deze zogenaamde bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) is alarmerend. Er ontstaan risico's op ziekte en sterfte doordat infecties met deze bacteriën niet meer te behandelen zijn. Resistentie-problematiek wordt nu beschouwd als de grootste bedreiging voor de veiligheid van de zorg. Deze bedreiging geldt niet alleen voor ziekenhuizen maar voor alle zorginstellingen of behandelcentra's. Er wordt namelijk steeds meer complexere zorg verleend aan een kwetsbare populatie, zoals ouderen, buiten de muren van het ziekenhuis.

Infectiepreventie en een goede naleving hiervan beperkt de gezondheidsrisico's voor patiënten/cliënten.

Icosa kan u hierbij ondersteunen:

Ziekenhuizen

 • Tijdelijke ondersteuning/vervanging van medewerkers
 • Audit
 • Outbreak-management
 • Infectiepreventie advies
 • Bouwadvisering
 • Scholing
 • Beleidsontwikkeling
 • Begeleiding student

Bekijk onze diensten »

Privé klinieken

 • Audit
 • Infectiepreventie advies
 • Outbreakmanagement
 • Bouwadvisering
 • Scholing
 • Beleidsontwikkeling

Bekijk onze diensten »

Verpleeg- en verzorgingshuis

 • Audit
 • Outbreak-management
 • Infectiepreventie advies
 • Bouwadvisering
 • Scholing
 • Beleidsontwikkeling
 • Begeleiding student

Bekijk onze diensten »

Thuiszorg

 • Audit
 • Outbreak-management
 • Infectiepreventie advies
 • Scholing
 • Beleidsontwikkeling

Bekijk onze diensten »

GGD

 • Audit
 • Outbreak-management
 • Infectiepreventie advies
 • Bouwadvisering
 • Scholing
 • Beleidsontwikkeling
 • Begeleiding student

Bekijk onze diensten »

GGZ instellingen

 • Audit
 • Outbreak-management
 • Infectiepreventie advies
 • Scholing
 • Beleidsontwikkeling

Bekijk onze diensten »

Gehandicaptenzorg instellingen

 • Audit
 • Outbreak-management
 • Infectiepreventie advies
 • Scholing
 • Beleidsontwikkeling

Bekijk onze diensten »

Huisarts

 • Audit
 • Infectiepreventie advies
 • Scholing

Bekijk onze diensten »

Tandartspraktijk

 • Audit
 • Infectiepreventie advies
 • Scholing

Bekijk onze diensten »