Bij Icosa werken enthousiaste Deskundigen Infectiepreventie. Wij zijn werkzaam in verschillende werkvelden in de gezondheidszorg: ziekenhuizen, privé klinieken, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, GGZ en in de openbare gezondheidszorg (GGD). Ook zijn we betrokken bij het AntiBiotica Resistentie (ABR) zorgnetwerk Noord Nederland en andere regionale overleggen. We zijn ervaren, flexibel en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging VHIG (www.vhig.nl)

Nina Lamsma

Werkervaring:

 • In 1992 afgestudeerd aan de HBO-V en vele jaren ervaring op verschillende verpleegafdelingen.
 • Sinds 2004 werkzaam als Deskundige Infectiepreventie.
 • Werkervaring opgedaan als Deskundige Infectiepreventie in perifere ziekenhuizen, de openbare gezondheidszorg (GGD), GGZ en zorginstellingen in de VVT sector.
 • Werkzaam geweest als kerndocent bij de post HBO opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in Groningen. Daarnaast ervaring in het begeleiden van studenten als praktijkbegeleider.
 • Ervaring in het geven van scholingen en trainingen aan diverse medewerkers in de zorg zoals bijvoorbeeld de CIP (contact persoon infectiepreventie) training
 • Ervaring in het begeleiden van studenten in alle genoemde zorgsettingen en het positioneren van de student DI indien het een nieuwe functie in de organisatie betreft
 • Voorzitter van de Stuurgroep Infectiepreventie Friesland (SIF).
 • Lid van het ABR team van het AntiBioticaResistentie Zorgnetwerk Noord- Nederland (ABRZNN)

Marja van der Kwast

Werkervaring:

 • In 2000 afgestudeerd aan de HBO opleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek en ervaring op een microbiologisch laboratorium
 • In 2008 afgestudeerd aan de post-HBO opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg bij het Wenckebach instituut Groningen
 • Werkervaring opgedaan als Deskundige Infectiepreventie in meerdere perifere ziekenhuizen, een universitair ziekenhuis en in diverse zorginstellingen in de VVT sector en in de openbare gezondheidszorg (GGD)
 • Ervaring in het geven van scholingen en trainingen aan diverse medewerkers in de zorg zoals bijvoorbeeld de CIP (contact persoon infectiepreventie) training
 • Geparticipeerd in meerdere landelijke en regionale werkgroepen

Aleida Kuipers

Werkervaring:

 • In 1992 afgestudeerd als A-verpleegkundige en daarna vele jaren ervaring opgedaan in verschillende ziekenhuizen op diverse afdelingen en in de thuiszorg
 • Sinds 2008 Hygiëne en Kwaliteitsontwikkeling als aandachtsgebied naast de verpleegkundige werkzaamheden
 • In 2016 afgestudeerd aan de post HBO opleiding Hygiëne en Infectiepreventie aan de UMC Utrecht Academie
 • Werkervaring opgedaan als Deskundige Infectiepreventie in perifere ziekenhuizen, de openbare gezondheidszorg (GGD) en een zorginstelling in de VVT sector
 • Ervaring in het begeleiden van studenten in alle genoemde zorgsettingen en het positioneren van de student DI indien het een nieuwe functie in de organisatie betreft
 • Ervaring in het geven van scholingen en trainingen aan diverse medewerkers in de zorg zoals bijvoorbeeld de CIP (contact persoon infectiepreventie) training
 • Actief lid van de pijler VO (VHIG en de omgeving) en secretaris het richtlijnenloket van de VHIG