Bij Icosa werken enthousiaste Deskundigen Infectiepreventie. Naast de werkzaamheden voor Icosa zijn wij als Deskundige Infectiepreventie werkzaam in een algemeen ziekenhuis in Friesland. Hierdoor hebben wij een goed zicht op de dagelijkse praktijk in zorginstellingen. Wij zijn ervaren, flexibel en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij staan allen ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging VHIG (www.vhig.nl).

Jenny Laros

Werkervaring:

 • In 2001 afgestudeerd aan de HBO-V. Vele jaren ervaring als verpleegkundige op de Neurologie en Maag-lever-darm afdeling.
 • In 2012 afgestudeerd als Deskundige Infectiepreventie aan de post HBO opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg.
 • Lid van de Stuurgroep Infectiepreventie Friesland (SIF).
 • Inmiddels meerdere jaren ervaring als Deskundige Infectiepreventie en tevens actief lid binnen de beroepsvereniging VHIG bij de pijler Professionalisering en Profilering (P&P) .

Nina Lamsma

Werkervaring:

 • In 1992 afgestudeerd aan de HBO-V en vele jaren ervaring op verschillende verpleegafdelingen.
 • Sinds 2004 werkzaam als Deskundige Infectiepreventie. Ervaring opgedaan in meerdere ziekenhuizen en zorginstellingen.
 • Werkzaam geweest als kerndocent bij de post HBO opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in Groningen. Daarnaast ervaring in het begeleiden van studenten als praktijkbegeleider.
 • Voorzitter van de Stuurgroep Infectiepreventie Friesland (SIF).
 • Tevens actief lid binnen de beroepsvereniging VHIG bij de pijler Professionalisering en Profilering (P&P) .

Marja van der Kwast

Werkervaring:

 • In 2000 afgestudeerd aan de HBO opleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek en ervaring op een microbiologisch laboratorium
 • In 2008 afgestudeerd aan de post-HBO opleiding Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg bij het Wenckebach instituut Groningen..
 • Werkervaring opgedaan als Deskundige Infectiepreventie in meerdere perifere ziekenhuizen, een universitair ziekenhuis en in diverse zorginstellingen in de VVT sector
 • Werkervaring opgedaan als Deskundige Infectiepreventie in de openbare gezondheidszorg (GGD)
 • Ervaring met het geven van scholing en training aan diverse medewerkers in de gezondheidszorg
 • Participatie in meerdere landelijke en regionale werkgroepen

Aleida Kuipers

Werkervaring:

 • In 1992 afgestudeerd als A-verpleegkundige en daarna vele jaren ervaring opgedaan op verschillende afdelingen in verschillende perifere ziekenhuizen en in de thuiszorg.
 • Sinds 2008 hygiëne en kwaliteit als aandachtsgebied naast de verpleegkundige werkzaamheden.
 • In 2016 afgestudeerd aan de post HBO Opleiding Deskundige Infectiepreventie aan de UMC Utrecht Academie.
 • Sindsdien werkervaring opgedaan als DI in een perifeer ziekenhuis.